اکثر مردم فکر می کنند که درک بسیار خوبی از تکنولوژی دارند. با اینکه همه افراد بلد هستند که کامپیوتر خود را روشن کرده و در ایمیل های خود جستجو کنند، اما این بدان معنا نیست که در زمینه تکنولوژی یک حرفه ای محسوب می شوند.
گاهی اوقات حتی در زندگی برخی از افراد حرفه ای در تکنولوژی هم با اتفاقاتی مواجه می شویم که مایه تاسف است، مانند موسی که هرگز تمیز نشده است.
در زیر تصاویری از این قبیل را می بینیم که شاید برای شما هم مایه تعجب باشند: