عشق و دوست داشتن چیز شگفت انگیزی در این جهان نیست. اما همانطور که تصاویر کمدی زیر یادآوری می کنند، چیزی برای درد کشیدن هم وجود ندارد.
خالق این تصاویر فردی به نام Gypsie Raleigh، هنرمند، نویسنده، شاعر و نمایشنامه نویس اهل پورتلند، اورگان است. او می گوید بعضی اوقات زندگی من را لال می سازد و هنگامی که موفق به پیدا کردن کلمات نمی شوم، سعی می کنم تصویری پیدا کنم که بتواند در هر سکوتی صحبت کند. طراحی های من از چیزهای زیادی از جمله مرگ افراد نزدیک، اضطراب و قلب شکسته من از دیدن قفس پرندگان قدیمی و یا یک روز کاری بد الهام گرفته شده اند. پدر و مادرم من را در بیابان Mount Hood رها کردند. در آن زمان من از اینکه هیچ دوستی نداشتم غمگین بودم و هیچ کار بهتری از هنر برای انجام دادن نداشتم.