Rob Spence فیلمساز چشم راست خود را طی یک حادثه در دوران کودکی از دست داد. این فیلمساز به تازگی تصمیم گرفته از این ناتوانی خود استفاده کند و یک چشم مصنوعی مجهز به دوربین کوچک که در کاسه چشم قرار می گیرد، را ساخت.