به نظر می رسد هیچ چیز از انقلاب اینترنت اشیا دور نمانده است. در تلاش های اخیر محققان یک وسیله خانگی هوشمند به نام Peggy ساخته اند. Peggy یک گیره لباس هوشمند است که توسط کمپانیOMO در استرالیا توسعه داده شده است. این کمپانی در زمینه تولید مواد شوینده فعالیت می کند. در ساخت این گیره از دماسنج, سنسور UV و سنسور رطوبت استفاده شده است. در واقع این گیره هوشمند با متصل شدن به گوشی هوشمند و گرفتن اطلاعات آب و هوایی منطقه قادر است زمان وقوع بارندگی را با فرستادن سیگنال به گوشی هوشمند اعلام کند.
هدف از ساخت این گیره های هوشمند بکارگیری آنها در کنار لباس هایی است که شسته شده اند و بر روی بند رخت قرار گرفته تا خشک شوند. این گیره ها زمانیکه احتمال بارندگی وجود دارد با ارسال پیام هشدار به گوشی همراه باعث می شود زودتر لباسها را از روی بند جمع کنیم تا دوباره نیازی به شستشو نداشته باشند.

Peggy هنوز در مرحله آزمایش قرار دارد، و اگر مایل به خرید آنها هستید فعلا باید منتظر بمانید. در غیر این صورت، می توانید مانند قبل کارهایتان را انجام دهید و زمانی که لباس هایتان را شسته اید چشم به آسمان بدوزید.