پروژه Project Soli، یکی از برنامه های گوگل برای بهبود راه تعامل ما با ابزارهای پوشیدنی بود. در این پروژه از سنسورهای رادار حرکتی ویژه استفاده شده است. ایده اصلی به این صورت است که از حرکت انگشتان برای انجام کارها بر روی ساعت هوشمند استفاده می شد.

در حال حاضر بروزرسانی های تازه ای در این پروژه در حال انجام است. به نظر می رسد این فن آوری هنوز در مراحل اولیه است، اما نمونه های اولیه ای از این پروژه در حال حاضر وجود دارند.

این فن آوری شما را قادر به استفاده از طیف وسیعی از حرکات دست و انگشت برای کنترل ساعت های هوشمند و دیگر دستگاهها می سازد. اگر دست شما نزدیک تر یا دورتر از دستگاههای پوشیدنی قرار بگیرد، گزینه های در دسترس تغییر می یابد.

یکی از مشکلات استفاده از گجدهای پوشیدنی طبیعی بودن تعامل با آنهاست، این فن آوری می توان راه حلی برای این مشکل چند ساله باشد.

 Ivan Poupyrevکه در تیم فن آوری ها و پروژه های پیشرفته گوگل کار می کند خاطر نشان کرد: ما یک دیدگاه توسعه داده ایم که در آن دست تنها کنترولری است که نیاز دارید.

Soli همچنین می تواند برای کنترل موسیقی و حتی تشخیص مواد استفاده شود. تعداد محدودی از توسعه دهندگان به این تکنولوژی در حال حاضر دستیابی دارند و امیدواریم در آینده ای نه چندان دور شاهد استفاده از این محصولات در دنیای واقعی باشیم.