یک کار هنری بنام " WARDE" با حل مستقیم مشکلات مردم آغاز نشده ولی یک راه خوشایند برای دادن حس خوب به مردم است که میتواند فضای شهری را بسیار زیباتر کند، این پروژه یک گل بسیار بزرگ و زیبا است که به حضور مردم واکنش نشان می دهد.

این پروژه کاری از HQ Architects است، یک گل که30 فوت اتفاع دارد و وقتی عابری پیاده در زیر یکی از گل ها می ایستد گلبرگ های آن به آرامی باز می شود و عرض آن به 30 فوت می رسد، و زمانی که مسیر خود را ادامه می دهد و دیگر در محدوده گل نمی ماند به طزر شگفت آوری بسته می شود، و همچنان مانند یک گل به نظر می رسد.

همچنین در زمانی که قطار شهری می رسد، گلبرگ های خود را باز می کند، بنابراین یک نشانه بصری خیره کننده است برای مسافرانی که منتظر خدمات حمل و نقل عمومی هستند، و در هنگام شب، چراغ های پایه ایی که در وسط گل مصنوعی است روشن می شود، و زیباترین چراغ خیابانی که تا کنون دیده اید را ارائه می دهد.

نگاهی به چگونگی توسعه این پروژه حاکی از آن است که یک طراحی و نصب بسیار حرفه ایی دارد، اما شرکت سازنده آن جزییات دقیق اینکه این گل چگونه (آشکارسازهای حرکت، سنسور و غیره )کار می کند و سازه های گل چگونه حس حضور یک فرد را تشخیص داده و گلبرگ ها را مجور به باز شدن می کند ارائه نداده است، با این وجود یک اثر خیره کننده است.

این پروژه یک راه برای بهبود ظاهر محیط شهری بوده است.