شواهد نشان می دهد که کسب و کار تلفن های همراه سود زیادی برای مایکروسافت به دنبال ندارد و بر اساس آخرین گزارش سه ماهه مایکروسافت شیب درآمد 46 درصدی داشته است. در سه ماه گذشته 2.3 میلیون گوشی لومیا فروخته شده، که 73 درصد نسبت به زمان مشابه در سال گذشته کاهش داشته است. متاسفانه، در سه ماه گذشته تلفن های همراه مایکروسافت با 54 درصد کاهش فروش مواجه شده اند.
هرچند این تلفن ها هنوز برای مایکروسافت درآمدزایی به دنبال دارد، اما میزان این درآمد 20.5میلیارد دلار است که سود خالص آن 3.8 میلیارد دلار می باشد. در این گزارش میزان فروش سورفیس ها هم بررسی شد، که در طول سه ماه گذشته 1.1 میلیارد دلار رشد پیدا کرده است. بیشتر این درآمد از فروش سورفیس پرو و سورفیس بوک به دست آورده است. البته در این گزارش هیچ اشاره ای به فروش تبلت ها نشده است.
در این گزارش، مایکروسافت کسب و کارهای غیرمرتبط به ویندوز مانند آفیس، آژور، و دیگر تلاش های مبتنی بر سرویس ابر را هم بررسی کرده است. درآمد آفیس 7 درصد در بخش تجاری و 6 درصد در بخش مصرفی افزایش یافته و با پرش عظیم 22.2 میلیون کاربری همراه بوده است. و درآمد آژور هم رشد عظیم 120 درصدی به دنبال داشت.
در واقع تصمیم ساتیا نادلا برای تصمیم جاه طلبانه مایکروسافت در سرویس ابری ممکن است این کمپانی را مانند کمپانی های دیگر از مشکلات پیش رو نجات دهد. به عنوان مثال، اینتل که بخش عمده ای از درآمد خود را از تراشه های کامپیوتری به دست می آورد، زمانی که با کاهش فروش مواجه شد تصمیم گرفت 11 درصد از نیروی کار خود را کاهش داد.

این کمپانی همچنین در این گزارش بیان کرد که میزان کاربران فعال ماهانه Xbox Live تا 26 درصد یعنی 46 میلیون کاربر رشد داشته، و میزان درآمد تبلیغاتی آن 18 درصد است.