ساخت کبریت در کارخانه شامل یک سری اعداد متناوب است: در هر ساعت دو میلیون گروه محصول وارد سوراخ یک ورق فولادی می شوند تا برای آغشته شدن به رنگ قرمز آماده شوند، در هر دقیقه500 جعبه کبریت برای قرار دادن کبریت ها ساخته شده و در هر ثانیه 200 کبریت پردازش می شوند. در زیر می توانید روند منظم و مرتب تولید کبریت ها را ببینید: