همه می دانید که می توان تاریخ و زمان فعلی را به اسناد ورد را اضافه کرد، اما اگر بخواهید ماه و یا ماه و سال را بدون تاریخ اضافه کنید، باید به صورت دستی این کار را انجام داد. در زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهیم:
اضافه کردن فیلد تاریخ به اسناد ورد با استفاده از دستور Field در تب Insert تاریخ کامل را به آن اضافه می کند، اما هیچ گزینه ای برای وارد کردن تنها ماه و یا سال در آن وجود ندارد. با این حال، می توانید به صورت دستی یک فیلد تاریخ حاوی آیتم هایی که می خواهید در فرمت های مختلف ایجاد کنید. در زیر نشان می دهیم که چگونه ماه و سال را با استفاده از کد فیلد وارد کرده و و چگونه فرمت ماه و سال را تغییر دهید.
به عنوان مثال، می خواهیم یک صفحه عنوان برای گزارش TPS ماهانه خود ایجاد کرده که شامل ماه و سال باشد. می توانیم آن را مانند یک قالب بسازیم که هر ماه برای ایجاد سریع یک صفحه دیگر از آن استفاده کنیم، یا هر ماه از سند یکسانی استفاده کرده و تاریخ را بروزرسانی کنیم.
برای اضافه کردن فیلد تاریخ سفارشی به سند خود، کلید F9 را برای وارد کردن پرانتز فشار دهید. به جای کیبورد، حتما باید از F9 برای وارد کردن پرانتز استفاده کنید.


برای مثال می خواهیم ماه و سال را وارد کنیم، به صورت زیر آن را در پرانتز وارد کنید:

date \@ “MMMM YYYY”

MMMM و YYYY به ورد می گویند از چه فرمتی برای ماه و سال استفاده کند.
برای بروزرسانی فیلد و نمایش ماه و سال بر روی Update کلیک کرده و یا F9 را فشار دهید.


کد فیلد در بالا ماه و سال کامل را درج می کند. با این حال، می توانید ماه و سال را با استفاده از سوئیچ ها فرمت کنید. در زیر لیستی از سوئیچ هایی که می توانید برای ماه و سال استفاده کنید را آورده ایم:
M: ماه را به صورت عددی بدون صفر در ابتدای ماههای یک رقمی نشان می دهد.
MM: ماه را به صورت عددی همراه با یک صفر در ابتدای آن نشان می دهد.
MMM: ماه را به صورت سه حرف اختصاری نشان می دهد. برای مثال ماه August را به صورت Aug نشان می دهد.
MMMM: نام کامل ماه را نشان می دهد.
YY: سال را به صورت یک عدد دورقمی نشان می دهد؛ برای مثال 2016 را به صورت 16 و 2009 را به صورت 09  نمایش داده می شود.


برای  ایجاد تغییرات در کد فیلد، در آن کلیک راست کرده و از منوی نشان داده شده Toggle Field Codes را انتخاب کنید.


شما همچنین می توانید ماه و تاریخ را به صورت جداگانه وارد کنید. اگر بخواهید از آن در مکان های مختلف استفاده کنید، این بسیار مفید است. به عنوان مثال، برای وارد کردن ماه جاری، باید date \@MMMM را در پرانتز وارد کنید؛ یا برای وارد کردن سال فعلی، باید date \@YYYY را وارد کنید.


شما همچنین می توانید کد فیلد تاریخ را مانند date @\ “MMMM YYYY” را وارد کنید و سپس متن را تایپ کرده و برای اضافه کردن پرانتز در اطراف آن و تبدیل آن به یک کد رشته Ctrl+F9 را فشار دهید.
برای آپدیت کردن همه فیلد ها در اسناد، برای انتخاب کل سند Ctrl+A را فشار دهید. سپس برای آپدیت فیلدها F9 را فشار دهید. اما برای آپدیت کردن فیلدها در کادرهای متنی، عنوان ها، پاورقی، پانویس و پی نوشت ها، باید به طور جداگانه به آن قسمت از سند بروید، فیلدها را انتخاب کنید و سپس برای آپدیت کردن آنها F9 را فشار دهید.