کتاب You Are Not So Smart را اخیرا نگاه کردم که نویسنده ش  David McRaney است و چند جمله ای از کتاب را پایین می نویسم. 
چطور به وسیله ظاهرمان قضاوت می شویم

تاثیر زیبایی همیشه در بین فرهنگ های مختلف و در طول تاریخ مورد بحث بوده است. زیبایی همیشه به عنوان قدرت و سلاحی فریبنده در سیاست و ازدواج و موقعیت های اجتماعی به کار رفته است. تاثیر زیبایی به خصوص در اولین برخورد بسیار حائز اهمیت است.

برای بالا بردن سرعت پردازش، مغز شما تمایل دارد که اول به برچسپ های ساده ای که در اولین دقایق می بیند توجه کند. این کتاب اشاره می کند که شما این توانایی را مدیون اجداد خود هستید چون بسیار از پیش فرض ها که در قضاوت هایتان به حساب می آورید و به عنوان خوب یا بد، و مطلوب و نامطلوب می شناسید به سختی در مغز شما قرار گرفته و وقتی که شما تصمیمی را براساس احساس ذاتی خود می گیرید به اصطلاح روانشناسی به آن تاثیر هیروستیک می گویند که به معنی توقف آنالیز بیشتر است.

تاثیر هیروستیک که روانشناسان به آن تاثیر هاله نور هم می گویند با دیدن زیبایی یک شخص باعث می شود که ما دیگر صفات را مانند هوش، جاه طلبی، صداقت و .. را به او نسبت دهیم البته این پیش فرض ها را از قبل ساخته ایم.
چطور به وسیله ظاهرمان قضاوت می شویم

ما کاملا می دانیم که ظاهر اهمیت دارد ولی آنچه که بیشتر ما نمی دانیم این است که ظاهر چقدر اهمیت دارد؟ و دشواری بیشتر زمانی است که در معرض قضاوت های جامعه قرار می گیریم، اما صحبت ها فقط در مورد مسایل عاشقانه و رابطه های عاطفی نیست بلکه در مورد کلیه روابطی است که انسان ها با هم دارند و همچنین قضاوت هایی که از روی ظاهر همدیگر می کنند.

اما این موضوع فقط زیبایی را در بر نمی گیرد بلکه شامل کیفیت های دیگر انسان نیز می شود مثل زبان بدن، قد بلند داشتن، لباس، بوی خوش و .. تمام ادراک و شناختی که ما از مردم داریم به صورت کدهایی پراکنده در ذهن ناخودآگاه ما وجود دارد و این لکه ها به ما کمک می کند تصویر شخص را کامل تر کنیم، اما ذهن ما تمایل دارد سریعا و با قصه ها و میانبرهای خود این فضای خالی را پر کند.

بهتر است به این موضوع هم اشاره کنیم که در مورد قضاوت های ظاهری تحقیقات زیادی شده است به عنوان مثال در مورد نمایندگان مجلس یا ریاست جمهوری آمریکا تحقیق شده است و کسانی که چهره بهتری داشتند معمولا شانس بهتری برای موفقیت داشته اند. اگر موضوع رای دادن در انتخابات را کنار بگذاریم باز هم موارد دیگری مثل استخدام افراد، ازدواج کردن، انتخاب همسر، اعتماد کردن و ... نیز بر اساس قضاوت های ظاهری صورت می گیرد و باید قبول کنیم که بسیاری از انتخاب های ما در زندگی هم به همین شکل است حتی اگر انکار کنیم!