همیشه می گویند که در هنگام مبارزه با تفنگ نباید چاقو به همراه داشت، اما به یاد داشته باشید که در هنگام مبارزه با چاقو هم از چاقوهای ای ZaziNombies استفاده نکنید. این چاقوها درست مانند چاقوهای پروانه ای در بازی Black Ops 3 هستند، اما از زمانی که توسط شرکت Lego ساخته شده اند به سختی می توان با آنها دستمال کاغذی را تکه تکه کرد.

این چاقوها از دور کاملا واقعی به نظر می رسند و نوار نقره ای مورد استفاده در تیغه ممکن است مهاجم را گیج کند و فکر کند که شما یک اسلحه دارید. این همچنین به معنای یک فرصت بسیار خوب برای پلیس و پرسنل امنیتی محسوب می شود. در حالی که ZaziNombies دستورالعمل های اساسی در مورد این محصول ارائه می دهد اما شاید استفاده از این ایده زیاد مناسب نباشد.