گوگل به صورتی که شما می شناختید دیگر وجود ندارد. در ماه آگوست، غول فناوری کالیفرنیا یک سازماندهی مجدد به یاد ماندنی را اعلام کرد. محصول Google's search و پروژه ها و تیم های دیگر گوگل که هرکدام مدیرعامل شرکت خود را داشتند به طور کامل تحت مالکیت شرکت مادر گوگل، Alphabet در آمدند.


این تغییر در ماه اکتبر به اجرا درآمد و مدیرعامل سابق گوگل Larry Pageهمان نقش و Sundar Pichai مدیریت میانی را در Alphabet بر عهده گرفتند.

Alphabet صفحات و پروژه های هیجان انگیز بیشتری ارائه می دهد.

بنا بر گزارشات در ژانویه، 9 شرکت تایید شده Alphabet جدا از پروژه Self-Driving Car وجود دارد، اما گوگل هنوز این گزارش را رد یا تایید نکرده است.

در زیر چارت منتشر شده از سوی گوگل را با هم مشاهده می کنیم.