پشه ها سالیان درازی است که بر روی زمین زندگی می کنند و یکی از شناخته شده ترین حشرات برای انسان ها هستند. این حشرات از خون تغذیه می کنند و می توانند موجب انتقال بیماری ها شوند. در حال حاضر نگرانی زیادی در مورد اینکه نیش پشه ها دارای ویروس Zika باشد وجود دارد. اخیرا یک ویدئو جدید توسط ایستگاه NRP منتشر شده که بر روی نیش پشه ها زوم کرده و نشان می دهد پشه ها از یک ابزار چند وجهی برای مکیدن خون استفاده می کنند.

همانطور که در ویدئو نشان داده شده پوزه دراز پشه مانند یک سوزن است. این حشرات دارای یک غلاف محافظ هستند، وزمانی که خون را می مکند جمع می شود. این غلاف دارای شش سوزن است که هرکدام وظیفه ای دارند.

جفت بیرونی سوزن فرایند سرقت خون را شروع می کند. این سوزن ها دندانه های کوچکی مانند تیغه اره دارند. پشه های ماده از این برای نیش زدن به پوست و بافت بدن که در آن رگهای خونی یافت می شود، استفاده می کنند. سوزن بعدی برای جدا نگه داشتن بافت از هم استفاده می شود، تا بتواند رگ خونی را جستجو کند. گیرنده پشه ها از سیگنال های شیمیایی منتشر شده توسط رگ های خونی برای هدایت نوک استفاده می کنند. سپس، شروع به مکیدن مقدار خون دلخواه خود می کند.

اما سوزن نهایی و ششم پشه ها واقعا برای انسان آزاردهنده است. این سوزن مخلوطی از بزاق پشه و ضدانعقاد جریان خون را به بدن انسان تزریق می کند که باعث تاول و خارش بعد از نیش می شود. در بزاق پشه ها ممکن است موجودات بیماری زا مانند انگل مالاریا و ویروس Zika می تواند پنهان شود.