فرض کنید شما هم آنقدر ثروتمند هستید که در یک آپارتمان Super-Deluxe زندگی می کنید و پارک کردن ماشین های گرانقیمت تان در گاراژ برایتان ناخوشایند باشد و بخواهید که ماشینتان را به داخل آپارتمان خود ببرید، به همین دلیل است که این آپارتمان شیک در سنگاپور درست شده است که با امکانات Sky Garages فروخته می شود، یعنی شما می توانید ماشین خود را با استفاده از یک آسانسور مخصوص به داخل آپارتمان ببرید.

Hamilton Scott اولین آپارتمان ساخته شده در آسیاست که با این ویژگی ساخته شده است. قیمت هر واحد از این آپارتمان ها بین 9.4 میلیون دلار تا حدود 23.5 میلیون دلار است.


پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب
پارک کردن ماشین در اتاق خواب