در زیر یک ویدئوی فوق العاده می بینیم که روز و شب لندن را در کنار همدیگر در یک زمان نشان می دهد. در این ویدئو که توسط Franck Matellini ساخته شده، تقسیم صفحه نمایش بسیار مرتب و یکپارچه صورت گرفته است.

هرچند لندن در شب زیباتر به نظر می رسد.