شیمی یک علم بسیار شیرین به خصوص در سطح کلان می باشد. برای مثال فرایند تبلور موادی مانند پتاسیم کرومات، سدیم کلرید، آمونیوم کلرید بسیار خیره کننده می باشد. هر کدام از این فرایندها کاملا منحصربفرد و دارای ویژگی های خاصی مانند رنگ، ساختار، طراحی مخصوص خود هستند.
یان لیاگ در این زمینه ویدئو زیبایی منتشر کرده و می گوید: اشیا این پروژه قطرات کوچکی از محلول های آبی اشباع شده حاوی نمک های معدنی متفاوتی مانند نمک، سولفات سدیم و.... هستند. در واقع تبخیر آب از فرایند تبلور درون قطرات آغاز می شود.