Keiichi Matsuda، طراحی و فیلم ساز لندنی، که قبلا هم فیلم هایی در زمینه واقعیت افزوده ساخته است اخیرا ویدئوی جدیدی از آنچه در آینده در پیش روی ماست منتشر کرده است.
این ویدئو شش دقیقه ای با عنوان Hyper-Reality یا فرا واقعیت، جهانی را نشان می دهد که در آن واقعیت مجازی تقریبا تمام جنبه های حقیقی واقعیت را پوشش می دهد و به خوبی آینده دنیای مجازی را به تصویر می کشد.
در
این ویدئو می بینید که چگونه در واقعیت ماوراء، یک فرد قادر به انجام وظایف اساسی مانند خرید در یک سوپرمارکت فیزیکی است.
هزینه تولید این فیلم در سال 2013 تعیین شد. این فیلم ساز لندنی قول داده که در آینده مجموعه ای از فیلم های کوتاه در مورد شهرهای آینده اشباع شده با فن آوری و رسانه بسازد.