زباله جمع کردن کار مشقت باری است که دست کم گرفته شده است، معمولا با کار صبح زود یکنواختی و البته حجم زیادی از زباله های بد بو درگیر می شوند، این کار کاملا برای یک ربات است اینطور فکر نمی کنید ؟ پاسخ ولوو به این سئوال موافق است.

دانشگاه و مدیریت ضایعات شرکت Renova  و ROAR (حمل زباله خودگردان مبتنی بر ربات ) هر دو با هم در پروژه ایی که در آن ربات ها زباله ها را جمع آوری می کنند در حالی که یکنفر خیلی راحت در کامیون زباله بر آن نظارت دارد همکاری می کنند.

 

البته هنوز در ابتدای کار هستند ( محصول نهایی چیزی شبیه به تصویر بالا نمی باشد ) اما امید است که خیلی از کارهای سخت و سروصدای جمع آوری زباله کم شود.
شما باید اولین نسخه آزمایشی را در ژوئن 2016 ببینید البته ممکن است که این پروژه مدت زمان زیادی طول بکشد تا شما این ربات ها را جلوی خانه هایات ببینید.

ROAR عملی نخواهد شد مگر اینکه ربات ها بتوانند به صورت دقیق و در دنیای واقعی مخازن و سطل های زباله را خالی کنند.