هک کردن گوشی های هوشمند راحت تر از آنی است که فکر می کنید، این ادعا با هک کردن تماس های تلفنی یک نماینده کنگره آمریکا اثبات شد.
یک مهندس کامپیوتر آلمانی Karsten Nohl گفت: هکرها با داشتن شماره تلفن می توانند مسیر محل صاحب ان را ردیابی کنند، بفهمند کجا می رود و چه کاری می کند، با چه کسانی تماس می گیرد، چه می گویند. و همچنین می توانند پیام های آنها را بخوانند.
Nohl  تنها با دانستن شماره آیفون و بهره برداری از یک نقص شبکه و با موافقت قبلی قادر به جاسوسی در گوشیTed Lieu نماینده کالیفرنیا شد. و بدنی صورت توانست تماس های او را با 60 Minutes ضبط کرده و حرکات او را دنبال کند. اننتخاب یک شماره تلفن، انتخاب رمز عبور، نصب یا غیرفعال کردن برنامه های خاص بر روی نتایج این هک هیچ تاثیری نداشت، زیرا هکرها شبکه موبایل را مورد هدف قرار می دهد.