مایکروسافت و ولوو همکاری جدیدشان را اعلام کردند، این دو شرکت در حال همکاری بر روی HoloLens و همچنین خودرو های بدون راننده هستند.

HoloLens برای کمک به مشتریان جهت خرید خودرو با استفاده از فن آوری واقعیت مجازی(VR) استفاده خواهد شد، آنها همچنین اعلام کردند که بر روی اتومبیل های بدون راننده کار خواهند کرد.

خودرو سازی Volvo Cars با همکاری مایکروسافت، به طور مشترک بر روی توسعه فن آوری های نسل بعدی خودرو کار می کنند.

امروز این دو شرکت نشان دادند که چطور HoloLens مایکروسافت، ممکن است در آینده برای تعریف دوباره چگونگی رفتار مشتریان در اولین برخورد و ارزیابی یک خودرو، و همچنین نحوه خرید و فروش خودرو در آینده استفاده شود.

زمینه های همکاری بین این دو شرکت در آینده می تواند شامل تکنولوژی های رانندگی خودکار و بکارگیری داده های تولید شده از ماشین های متصل برای ایجاد یک سرویس جدید است.

می توانید اطلاعات بیشتری را در مورد همکاری جدید مایکروسافت و ولوو در سایت زیر ببینید.