متخصصان علوم کامپیوتر از دانشگاه واشنگتون نقشه کابل کشی اینترنت آمریکا را به صورت کابل کشیده اند که شامل کابلهای فیبر نوری و Back Home اصلی آمریکا نیز هست ،این کار می تواند شبکه اینترنت آمریکا را در مقابل حملات و تهدیدها و نگرانی ها انعطاف پذیرتر بکند .

در قوانین اکثر کشورها دسترسی به اطلاعات آزاد است مخصوصا زمانی که این اطلاعات در اختیار دولت باشد یعنی مردم آن کشور عقیده دارند چون با مالیات آنها این داده ها جمع شده است باید خودشان نیز بتوانند از آن استفاده کنند .

کابلهای نشان داده شده در نقشه شامل کابلهای اصلی شرکت AT & T هستند که در گذشته برای عموم قابل مشاهده نبودند حتی با وجود اینکه بخشی از زیر ساخت عمومی کشور بده اند و خدمات حمل و نقل عمومی ، بهداشت و آموزش مردم نیز بروی آن قرار دارد .

برای این پروژه 4 سال زمان از طرف این محققان صرف شده است و توسط بخش امنیتی Homeland در دسترس همگان قرار گرفته است ، اسم این پروژه Predict است و هدف از این پروژه نیز فراهم کردن اطلاعاتی است برای بالا بردن امنیت اینترنت و شبکه عمومی ، Paul Barford از محققان دانشگاه واشنگتن می گوید هدف ما از این پروژه کمک به پیشرفت امنیت در اینترنت بوده است و این کار باعث می شود که فرصتهای زیادی برای بهتر کردن این شبکه در اختیار دیگران بگذارد .

اطلاع داشتن از خطوط اینترنت می تواند به دانشمندان کمک کند که خطرات احتمالی جوی و زلزله و امکان تاثیر آن روی خطوط فیبر نوری را مشاهده کنند شرکتی یک قسمت از اطلاعات مربوط به خودش را داشت ولی در حال حاضر نقشه تمام در گذشته این اطلاعات به صورت جداگانه در اختیار بخش خصوصی بود مثلا هر شبکه های خصوصی و دولت برای همه مردم کاملا به اشتراک گذاشته شده است .