Boston Dynamics ویدیوی جدیدی از آخرین نسل ربات های انسان نمای اطلس نشان داد که بسیار باورنکردنی بود. نکته قابل توجه در مورد این نسل ربات ها تعادل شگفت انگیز آنهاست.

این ربات ها نه تنها می توانند بر روی زمین سخت راه بروند، بلکه می توانند جعبه ها را هم بلند کنند و حتی وقتی با چوب هاکی به جعبه فشار بزنید ربات می تواند تعادل خود را حفظ کند و بعد از سقوط جعبه سرپا بایستد. یکی از سخترین کارهایی که تیم های شرکت کننده در DARPA Robotics Challenge با آن روبرو بوند، ایستادن و حفظ تعادل ربات ها بود. در این مسابقه اتفاقات خنده داری از افتادن ناشیانه ربات ها صورت می گرفت.از تیم هایی که از ربات های اطلس استفاده می کردند زمانی که ربات های اطلس تعادل خود را از دست می دادند با نرم افزار و تغییرات خود این ربات ها را تنظیم مجدد می کردند.
می توانید تصاویری از ویدیو Boston Dynamics را در زیر ببینید:

Boston Dynamics( یک شرکت تابعه Alphabet، که قبلا با نام گوگل شناخته می شد) اعلام کرد:

نسل جدید ربات های اطلس برای کار خارج از منزل و داخل ساختمان طراحی شده است و به طور الکتریکی کار می کنند. این ربات ها از سنسورهای موجود در بدن و پاهای خود برای حفظ تعادل و از سنسورهای صوتی و LIDAR در داخل سر خود برای اجتناب از موانع ارزیابی زمین و کمک به ناوبری استفاده می کند. این نسخه از اطلس به اندازه یک سر کوتاهتر از اطلس قبلی بود و 180 پوند وزن دارد.

 نسل جدید ربات ها با قدرت ایستادگی بیشتر  نسل جدید ربات ها با قدرت ایستادگی بیشتر  نسل جدید ربات ها با قدرت ایستادگی بیشتر  نسل جدید ربات ها با قدرت ایستادگی بیشتر  نسل جدید ربات ها با قدرت ایستادگی بیشتر