با اینکه بیش از 200000 سال است که بشر بر روی زمین زندگی می کند، اما در 25 سال اخیر فشار بسیار زیادی را بر روی زمین و منابع آن وارد کرده است. تصویر زیبای بالا نشانگر مناظر دست نخورده این سیاره است که زنگ خطری برای ما محسوب می شود. مطالعات نشان می دهد از اوایل دهه 1990 تقریبا یک دهم از مناطق سبز جهان به دلیل توسعه انسانی از بین رفته اند.

این مطالعه توسط یک تیم بین المللی از محققان در آفریقا که 14 درصد و آمازون که 30 درصد از مناطق سرسبز خود را از دست داده اند، انجام شد. در طول سال های اخیر این دو منطقه بیشترین ضربه را دیده اند. این تیم می گوید که تبدیل زمین در مقیاس بزرگ، فعالیت های صنعتی و توسعه زیرساخت ها از عوامل اصلی این نابودی به شمار می روند.

کاهش جنگل های آمازون یک مشکل بسیار بزرگ محسوب می شود؛ زیرا علاوه بر از دست رفتن تنوع زیستی و زیستگاه طبیعی آن، 38 درصد از کل کربن در مناطق استوایی آمریکا، آفریقا، و آسیا را کاهش می دهد و نقش بسیار مهمی در کاهش انتشار جهانی گازهایی مانند کربن دارد.

از دست دادن گونه های گیاهی و جانوری قبلا به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته، اما این بار محققان وضعیت این مناطق را بررسی کردند. آنها این کار را با نقشه برداری از مناطق صحرایی جهان، و تعریف آن به عنوان محیطی سالم و بیولوژیکی و عاری از اختلال انسانی انجام دادند.

بعد از اینکه این نقشه ها در کنار دیگر نقشه های تولید شده با استفاده از همین روش در اوایل دهه 1990 قرار داده شدند، نتایج بسیار تاسف برانگیز بود. نقشه جدید نشان داد که 301 میلیون کیلومتر مربع، حدود 20 درصد از مساحت زمین در جهان، توسط مناطق سبز پوشیده شده و این نشان می دهد حدود 3.3 میلیون کیلومتر مربع در این سال های اخیر قربانی شده اند.

در واقع بدون مداخلات جهانی فعال، قادر به جلوگیری از این روند و حفاظت از محیط زیست نخواهیم بود. هیچ گاه نمی توان مزارع از بین رفته را به حالت اولیه آن بازگرداند، تنها راه این  است که از آنچه باقی مانده محافظت کنیم.