محدودیت های فیزیکی مواد موجود یکی از مشکلات اصلی  در زمینه ساخت قطعات الکترونیکی انعطاف پذیر پزشکی، پوشیدنی و ورزشی است. اگر مواد انعطاف پذیر دارای این ویژگی بشکنند، می توانند دوباره به کار خود ادامه دهد. اخیرا تیمی از دانشگاه Penn State مواد انعطاف پذیر خودشفایی ساخته اند، که حتی بعد از چند بار شکستن می تواند در داخل مواد الکترونیک استفاده شود.

چالش اصلی پیش روی این محققان این است که آیا الکترونیک های خودشفا می توانند مجموعه ای از توابع را بازیابی کند؟ این تیم بیان می کند که چگونه یک جز می تواند مقاومت الکتریکی خود را حفظ کند، اما توانایی هدایت گرما را از دست می دهد که این خطر گرم شدن در یک پوشیدنی فرضی را به دنبال دارد و اصلا خوب نیست. اما مواد نانو کامپوزیت که از لحاظ مکانیکی قوی هستند، و برخلاف موج های الکترونیک مقاوم هستند، می توانند حرارت را هدایت می کنند و دارای خاصیت عایق هستند. در درجه حرارت بالا می تواند مجددا دو بخش به هم اتصال داد و محل شکستگی را به طور کامل بهبود داد. همچنین نوار نازکی از این مواد می تواند تا 200 گرم وزن را پس از نقاهت نگه دارد.

بر خلاف دیگر مواد خودشفا، نانوصفحات بور-نیترات که توسط این تیم استفاده شدند، تحت تاثیر رطوبت قرار نمی گیرند، بدین معنی که می تواند در محیط های با رطوبت بالا مانند حمام هم استفاده شوند. این اولین باری است که یک ماده خودشفا ساخته شده که می تواند بعد از چند بار شکستن برخی ویژگی های خود را حفظ کند. این مواد می توانند کاربردهای مفید زیادی داشته باشد اما برای کاربردهای بیشتر نیاز به عناصری در مدارهای الکترونیکی و عایق و حفاظی برای میکروالکترونیک ها داریم.