سرطان بیماری بسیار وحشتناکی است اما یک تصویر دقیق از آن ممکن است به کارشناسان بهداشت و درمان کمک کند تا در درمان این بیماری موثر تر عمل کنند ، یک تیم بین المللی از محققان شبیه ساز تومور 3D را اختراع کردند که نشان می دهد چگونه سلول های سرطانی در طول زمان و به شکل نا متوازن رشد و جهش پیدا می کنند.

هر رنگی که در مدل داده شده می بینید بیانگر یک جهش مختلف می باشد. یکی از موفق ترین آنها نمایش یکی از انحرافات در مهاجرت و تولید مثل است که بیشتر رنگ آن بر تومور غالب است ، این شبیه ساز در نمایش اشکال مختلف تومور از مدل های قبلی خیلی بهتر است ، و متورم شدن سرطان که به وسیله سلولهای سالم اطراف سریعا رشد میکنند را نمایش می دهد

این یک انعکاس کامل از تومور نیست . این امر منجر به حذف و یا مختصر کردن چند عامل ساده می شود پس نمی توان از این کد برای پیش بینی اینکه یک بیماری در یک بدن واقعی چقدر پیشرفت کرده ، استفاده نمود .

دانشمندان می توانند اثر بخشی درمان را قبل از آزمایش های بالینی ارزیابی کنند ، یا مطالعاتی در مورد مقاوت هایی که منجر می شود یک تومور متوقف و در مسیر بهبودی قرارگیرد انجام دهند، در اصل جهان پزشکی باید زمان بیشتری را صرف اصلاح تکنیک مبارزه با سرطان بکند .