تصور کنید هنگام تابش نور خورشید، به سادگی بتوانید شیشه های پنجره های خانه را به صورت مات دربیاورید و دیگر نیازی به استفاده از پرده نداشته باشید. گروهی از محققان MIT موفق به توسعه روشی شده اند که می تواند این سناریو را به واقعیت تبدیل کند. روش آنها از مواد الکتروکرومیک استفاده می کند که می تواند با کمک جریان برق پایین فورا رنگ شیشه را از شفاف به مات تغییر دهد. مطمئنا این اولین روش توسعه یافته برای تغییر رنگ یک پنجره نیست، اما به گفته محققان زمان پاسخ این روش سریع است و نیاز به انرژی کمتری دارد.
در روش های قبلی چندین دقیقه طول می کشید تا سایه مواد را تغییر داد، و برخی از آنها نمی توانستند به شفافیت مورد نظر دست بیابند. نکته دیگر این است که روش های دیگر نیاز به یک جریان ثابت ولتاژ برای مات ماندن پنجره دارند، اما روشی که محققان MIT معرفی کرده اند تنها در هنگام تعویض رنگ نیاز به برق دارند، و بدون متصل ماندن به منبع انرژی می توانند در حالت مات باقی بمانند.
برای اطمینان از زمان پاسخ لحظه ای این روش، محققان از موادی اسفنج مانند به نام چارچوب های آلی فلزی استفاده کردند که می تواند به سرعت الکترون ها و یون ها را هدایت کند. بدین ترتیب جریان برق برای دادن بار منفی به پنجره اعمال می شود و یون های مثبت برای خنثی کردن این حمله تلاش می کنند و این در نهایت باعث تغییر رنگ می شود. علاوه بر این محققان دو ماده شیمیایی مختلف را ترکیب کردند که می تواند پنجره را به رنگ قرمز و سبز برای رسیدن به رنگ تقریبا مات دربیاورد.
 Mircea Dincă استاد دانشگاه MIT گفت این روش می تواند با کاهش نیاز به تهویه مطبوع منجر به صرفه جویی قابل توجهی در انرژی شود و زمانی که نور خورشید قوی است به سادگی می توانید شیشه را به صورت مات دربیاورید. او همچنین معتقد است که این روش می تواند منجر به ساخت صفحه نمایش های کم قدرت شود. با اینکه این روش در سطح آزمایشگاه کار می کند، اما محققان نیاز به ساخت یک نمونه کار واقعی برای جلب سرمایه گذاران و استفاده از آنها در منازل است.