خورشید همیشه در آسمان وجود دارد و انرژی زیادی از آن منتشر می شود. اما این انرژی خورشیدی در شب ها و آب و هوای ابری و نامساعد وجود ندارد. به همین دلیل ذخیره انرژی خورشیدی برای پژوهشگران اهمیت زیادی دارد. اخیرا، محققانMIT مواد جدیدی ساخته اند که امکان ذخیره انرژی خورشیدی و تبدیل آن به صورت گرما را ممکن می سازد.

بیشتر روش ها از باتری برای ذخیره انرژی خورشیدی استفاده می کنند. اما با استفاده از این مواد جدید می توان این فرآیند را با ذخیره انرژی از طریق واکنش های شیمیایی و تبدیل به گرما بهبود بخشید. این مواد در قالب یک غشاء پلیمری شفاف ساخته می شوند و می تواند در جلوی شیشه اتومبیل برای از بین بردن یخ یا به عنوان یک لایه در زیر ژاکت برای گرم نگه داشتن بدن در یک روز سرد بکار رود.

محققان این مواد را با کمک یک مولکول دو حالته ساخته اند. این مواد در گذشته به عنوان سوخت حرارتی خورشیدی STF شناخته شده اند. اما این ماده جدید به دلیل انجام عملکرد در مواد جامد متفاوت تر و مفیدتر از مولکول های STF قبلی، که فقط در سیستم تعلیق مایع فعال بودند، می باشد.

STF زمانی که در معرض نور آفتاب قرار بگیرد به حالت شارژ در می آید و چندین روز می تواند در این حالت باقی بماند. این مولکول ها می توانند با اندکی افزایش دما یا وجود محرک های دیگر انرژی را به صورت گرما آزاد کنند. غشاء پلیمر طراحی شده در MIT می تواند 10 درجه سانتی گراد گرما بیشتر از دمای محیط اطراف آزاد کند.

محققان از یک نرم افزار در شیشه جلو اتومبیل به عنوان راهی برای آزمایش این مواد، که شامل یک لایه جداگانه از STF بین دو لایه شیشه است، استفاده می کنند.

جاسازی این سیم مات در شیشه جلوی اتومبیل غیرقانونی محسوب می شود اما آزمایش ها نشان می دهد که این گرمای آزاد شده از غشای شفاف STF برای ذوب شدن یخ شیشه جلو اتومبیل کافی است.

این تیم اعتقاد دارد که گرمای خروجی از این مواد می تواند 20 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای اتاق باشد. محققان همچنین بر روی شفافیت این مواد، که در حال حاضر دارای رنگ زرد روشن هستند، کار می کنند. در نهایت می توان گفت، ساخت این مواد می تواند تاثیر قابل توجهی برروی اتومبیل های برقی که از نیروی باتری برای یخ کردن بخاری برقی استفاده می کنند، داشته باشد.