مایکروسافت با استناد به تغییر اولویت قانونی، به طور رسمی از شکایت نظارتی خود علیه گوگل صرف نظر کرد و بدین صورت به نگرانی های گوگل پایان داد.
شکایت آنتی تراست مایکروسافت در اروپا به 2011 بر می گردد، که این شرکت یک شکایت رسمی با کمیسیون اروپا علیه گوگل در زمینه موتور جستجوی گوگل منتشر کرد. این شکایت همچنین محدود کردن دسترسی موتور جستجو های دیگر به نتایج یوتیوب را شامل می شد.
غول نرم افزاری شکایت مربوط به پتنت تلفن و ایکس باکس خود را در ماه سپتامبر سال 2015 حل و فصل کرد، که در آن مایکروسافت ادعا داشت گوگل از تکنولوژی تلفن همراه او بدون پرداخت حق امتیاز استفاده می کند. این حرکت کاهش تنش بین مایکروسافت و گوگل را به دنبال داشت.
یکی از سخنگوهای گوگل گفت: رقابت ما با مایکروسافت به شدت قبل ادامه خواهد داشت اما این رقابت براساس شایستگی محصولات دنبال خواهد شد نه در روندها و شکایت های قانونی.
اگر چه مایکروسافت از شکایت ضد تراست خود صرف نظر کرده است، اما هنوز هم انجام تحقیقات در شیوه های کسب و کار گوگل ادامه دارد.تحقیقات آنتب تراست علیه گوگل در دو زمینه است: جستجو گوگل و اندروید. دلیل شکایت در زمینه اندروید این است  که گوگل تولید کنندگان تلفن را ملزم به انتخاب کردن برنامه ها و سرویس های گوگل می کند.
اگر گوگل این مورد را از دست دهد، این کار می تواند پیامدهای عظیمی برای کاربران آندروید داشته باشد. به عنوان مثال، آندروید می تواند با تکیه بر تولید کنندگان تلفن برای ایجاد و به روز رسانی نرم افزارهای اندروید به جای استفاده از سرویس های گوگل به سود سرشاری دست بیاید.
در واقع مایکروسافت به اندازه کافی با مشکلات روبرو است و زمانی برای مبارزه با گوگل ندارد.