این لامپهای هیجان انگیز و زیبا که به شکل حیوانات مختلف درست شده، تماما کار دست است و با حمایت SturlesiDesign ساخته شده است، با هم نگاهی به این لامپها می اندازیم که میتواند فضای اتاق شمار را در شب ها لذت بخش کند.