The Slow Mo Guys این بار در جدیدترین ویدئو منتشر شده خود، برای سرگرمی یک چکش را به سمت آینه شیشه ای پرتاب کردند و مشاهده کردند که شیشه به سرعت شکسته و سرعت ضبط طبیعی آن 2500 فریم در ثانیه است. زمانی که این ویدئو را به صورت آهسته در 120000 فریم بر ثانیه بازسازی کردند، با صحنه جالبی روبرو شدند. در این حالت قبل از اینکه شیشه بشکند، در ابتدا تاثیر چکش یک موج شوک به کل شیشه فرستاده و آن را دچار ترک خوردگی می کند.
آنها پس از چندین بار مشاهده صحنه آهسته این ویدئو متوجه شدند که شوک و انفجار آن یادآور صحنه ای در فیلم ماتریکس بود که هلی کوپتر بر روی یک آسمان خراش شیشه ای سقوط کرد.