این باتری حاوی لیتیوم سولفور و منیزیم گوگرد است، این شرکت قصد دارد که بهره وری باتری ها را تا سال 2020 تا 40 درصد افزایش دهد.

سونی امیدوار است که باتری شیمیایی جدید را از آزمایشگاه ها بیرون آورده و تا 5 سال آینده در گوشی های هوشمند واقعی استفاده کند.

بر اساس گزارش روزنامه ژاپنی Nikkei، سونی در حال کار بر روی باتری های لیتیوم سولفور و منیزیم گوگردی است تا جایگزین باتری های لیتیوم امروزی نماید. نتیجه می تواند افزایش 40 درصدی تراکم حجم باشد. باتری های Laminated برای گوشی های هوشمند هدف اصلی محصول با برنامه ریزی تجاری برای سال 2020 می باشد.

مشکلی که در lithium-ion وجود دارد نزدیک شدن اندازه علمی برای چگالی انرژی می باشد. سازندگان تلفن می توانند سایز باتری—که در حال حاضر با گوشی های هوشمند بد قواره اتفاق افتاده است—و بهبود بهره وری در قطعات دیگر مانند صفحه نمایش را افزایش دهند، اما نمی توانند خود باتری را ارتقاء دهند.

تنها راه حل واقعی توسعه باتری شیمیایی است، اما اثبات آن در خارج از آزمایشگاه دشوار است. جایگزین شیمیایی تمایل به پایداری کمتر دارد، و در حفظ ظرفیت بالا در صدها بار شارژ مجدد بد عمل می کند و این دقیقا چیزی است که مورد نیاز لوازم الکترونیکی مصرفی می باشد. فراتر از مسائل فنی، روند آزمایش و ساخت باتری های جدید برای استفاده مصرف کننده می تواند طولانی باشد.

Nikkei اشاره می کند که سونی حتی چالش های فنی را بررسی نکرده، و اینکه باتری های lithium-sulfur هنوز هم مستعد" تولید گرما و احتراق" هستند.

اینکه اولین مدعی بنیادی از بهبود عمر باتری از لیتیوم سولفور—و یا دیگر مواد شیمیایی جایگزین – از طرف سونی است قابل توجه می باشد.

معمولا، خبرهای طول عمر بهتر برای باتری از دانشگاه ها و یا استارتاپ های جدید می آید، و دیگر هرگز دوباره شنیده نمی شوند. با انتشار علنی سونی که می خواهد باتری های شیمیایی جدید ایجاد کند—و Nikkei اشاره می کند که "دیگر تولیدکنندگان" نیز به این توسعه ملحق شده اند—دلیلی است که می توان به بهبود واقعی باتری ها در آینده امیدوار بود.