جان مونتین، از ایالات متحده و دارای دکترای شیمی، به عنوان یک مجسمه ساز در آزمایشگاه کار می کند و به ساخت مجسمه های جادویی مشغول است. اخیرا هم یک قطعه خاص با استفاده از صفحات لوگو ساخته، که بسته به زاویه دید شما می تواند مانند یک پروانه، جت و یا حتی اژدها به نظر برسد.