کشورهای کویری اغلب قربانی ارتفاعات پایین خود هستند. مسطح بودن این مناطق، صعود هوا به سمت بالا و شکل گیری ابرهای باران زا را دشوار می سازد. امارات متحده عربی یکی از این کشورها است که ایده جدیدی برای حل این مشکل ارائه داده: ایجاد کوههای مصنوعی. ساخت این کوهها در مراحل اولیه توسعه است، این کوهها هوا را مجبور به صعود به سمت بالا و ایجاد ابرهای باران زا می کند. از لحاظ نظری، با عملی شدن این ایده چشم اندازهای خشک می توانند در طول زمان سرسبز شوند.

امارت متحده قبلا هم تجارب مشابهی در این زمینه داشته، و جزایر مصنوعی را دبی ساخته است، اما ایده ساخت کوه مصنوعی کمی بلندپروازانه تر است و برای عملی کردن آن باید اقدامات زیادی صورت بگیرد. این تیم هنوز اندازه و محل کوه را تعیین نکرده است. در حالی که امارات دارای ثروت فراوانی می باشد، اما اگر هزینه های این پروژه خارج از کنترل باشد، دولت ممکن است برای تامین مالی این پروژه زیاد مشتاق نباشد. با این حال این پروژه اگر جلو برود، به احتمال زیاد بزرگترین اقدام تاریخ برای تغییر آب و هوای منطقه ای خواهد بود.