entomophobes حاصل همکاری بین دانشگاه ملی سئول کره جنوبی و دانشگاه برکلی کالیفرنیا می باشد که یک سوسک رباتیک ساخته اند که نه تنها می تواند در کنار شما بخزد، بلکه می تواند در هوا پرش انجام دهد و سپس خود را سرپا نگه دارد و به راه رفتن ادامه دهد. این اولین سوسک رباتیک طراحی شده در دانشگاه برکلی نیست.
JumpRoACH  یک دستگاه ساده دو اونسی با شش پا و قابلیت خزیدن و مکانیسم راه اندازی/پرش الماس گونه است و از هشت باند لاتکس چسبناک و یک موتور DC کوچک ساخته شده است. در حالی که سودمندی یک حشره رباتیک قابل بحث است، قطعا مواد اولیه آن ثابت است. دستیابی به موفقیت عمده رباتیک در اینجا  با توانایی ربات ها برای کنترل واقعی قدرت با مکانیزم منجنیق کوچک آن و زمان راه اندازی آن ها برای پرش سنجیده می شود. اگر چه این سوسک رباتیک نمی تواند پرواز کند، اما دارای بالهایی است و می تواند به روی پاهای خود ایستاده  کند و با حفظ تعادل به راه رفتن خود ادامه دهد.