تکنولوژی باتری های قابل شارژ در سال های اخیر پیشرفت تدریجی داشته است، اما ما هنوز هم از مواد سنگین، خطرناک، گران قیمت استفاده می کنیم. یک گروه از محققان هلندی یک باتری زیستی جدید ابداع کرده اند که با کمک باکتری شارژ و تخلیه می شود. آنها این سیستم را در مقیاس کوچک و 15 چرخه شارژ تست کرده اند.
این باتری شامل دو بخش است. یک ماژول سنتز الکتریکی میکروبی (MES) که الکترون ها را می برد و از آنها برای تولید استات استفاده می کند. استات یک نمک فلزی برای ذخیره بار الکتریکی است. طرف دیگر این باتری یک سلول سوختی میکروبی (با استفاده از باکتری های مختلف بی هوازی) وجود دارد که این استات را از طریق کاهش یا اکسیداسیون پردازش می کند، و منجر به انتشار الکترون می شود. اینها سپس در مرحله بعد در یک مدار تغذیه برای برداشت قدرتی که در مرحله اول ذخیره شده بود تغذیه می شوند. قدرت بیشتری می تواند به سیستم  MES برای شارژ مجدد اضافه شود، و کل فرایند دوباره شروع می شود.
این تیم این طراحی را با تغذیه قدرت در طول یک دوره 16 ساعته تست کردند که قدرت لازم برای یک  دوره 8 ساعته فراهم کرد. اما آیا این طراحی می تواند به خوبی در هر نوع فن آوری بکار رود؟بله، این یک مسابقه بزرگ برای انرژی خورشیدی است، و در واقع برنامه ای بود که محققان در ذهن داشتند. در مناطقی که میزان نور خورشید زیاد است، یک منبع تقریبا نامحدودی از انرژی در طول روز وجود دارد، اما شما باید برق را برای استفاده در شب ذخیره کنید.
این باتری های باکتریایی ممکن است برای ذخیره سازی انرژی خورشیدی ایده آل باشند، اما ابتدا نیاز به برخی تغییرات دارند. برای نمونه، بهره وری چیزی است که ما از یک باتری لیتیوم پلیمری مدرن انتظار نداریم. این تیم بازده سیکل این باتری های جدید را تقریبا 30-40٪ گزارش کردند، در مقایسه با 80٪ بهترین باتری هایی که در حال حاضر داریم کم است. همچنین این باتری ها نیاز به مراقبت بیشتری نسب به باتری های سستم لیتیوم یونی دارند و اگر باکتری های داخل باتری از بین بروند، باتری از کار می افتد.
با وجود این کاستی، نویسندگان این مطالعه این باورند که این نخستین گام مهم است. این مطالعه شامل داده های 15 چرخه شارژ باتری است که عملکرد بسیار هماهنگ و سازگار را حفظ می کند و ماهیت خود تجدیدی باکتری بدین معنی است که این رویکرد طول عمر بهتری نسبت به باتری های لیتیومی، که تنها برای چند صد چرخه کار می کنند، دارد.
با تحقیقات بیشتر، این باتری ها با هزینه بسیار پایین تر و مواد شیمیایی فرار کمتر می توانند ظرفیت و کارایی مشابه با باتری های  مرسوم آن داشته باشند. البته ممکن است این باتری ها هم مانند بسیاری از فن آوری های دیگر، بعد از چند سال از رده خارج شود.