تیمی از دانشمندان دانشگاه هاروارد تلاش های زیادی برای پیدا کردن یک مولکول آلی برای ساخت یک باتری کم هزینه و غیرسمی انجام داده و در نهایت ویتامین B2 را برای این کار معرفی کردند. این تحقیقات بر اساس پروژه پژوهشی قبلی این تیم که با هدف توسعه یک باتری فلو یا Fellow Battery که نوعی خاص از باتری قابل شارژ است صورت گرفته و محققان با استفاده از تنها چند ترفند در مولکول اصلی ریبوفلاوین، که کربوهیدرات را در بدن به سوخت تبدیل می کند، قادر به طراحی یک مولکول شدند که می تواند برای ذخیره انرژی از منابع خورشیدی و بادی مورد استفاده قرار گیرد. این تیم در پروژه قبلی خود موفق یه ساخت باتری هایی شد که از نوعی مولکول آلی نام کوئینانز(quinones) و یک افزودنی خوراکی به نام فروسیانید به جای الکترولیت معمولی استفاده می کنند. تلاش های محققان هاروارد هم برای یافتن مولکول دیگری بود که بتواند منجر به ساخت یک نسخه با ظرفیت بهتر شود که در این میان B2 کشف شد.
لین، یکی از اعضای تیم و یکی از نویسندگان این مطالعه بیان کردند که از یک میلیون کوتین وان مختلف برای توسعه یک کلاس جدید از مواد الکترولیتی استفاده کرده اند. او همچنین اضافه کرد که ساخت این مواد در مقیاس زیاد ساده و ارزان است. انرژی ذخیره شده در باتری ها می تواند در مخازنی نگهداری شود. هرچه مخزن بزرگتر باشد می تواند انرژی بیشتری را ذخیره کند. بنابراین این مولکول می تواند منجر به ساخت باتری های با ظرفیت بالا شود.