چین در حال برنامه ریزی برای ساخت ابر رایانه ی جدیدی است که 1000 برابر قوی تر از نسل پیشین خود یعنی Tianhe-1A، که عرض دو سال با افزایش تقاضا برای نسل بعدی این ابر رایانه ها مواجه شد، می باشد.

Meng Xiangfei رئیس بخش برنامه های کاربردی مرکز بین المللی ابر رایانه ها در Tianjin، اعلام کرد این مرکز در سال 2017 یا 2018 یک نمونه اولیه از کامپیوترهای Exascleمنتشر خواهد کرد، که توانایی حداقل یک میلیارد محاسبه در ثانیه را خواهد داشت.

ساخت کامپیوترهای Exascale یک دستاورد مهم در مهندسی کامپیوتر محسوب می شود. دانشمندان کامپیوتر به دنبال اجرای مطلوب برنامه های کاربردی با استفاده از این ابر رایانه های سریع هستند.

 

Meng خاطرنشان کرد Tianhe-1A توانایی های زیادی از جمله مدیریت داده اکتشاف نفت، انیمیشن و جلوه های تصویری، پردازش داده های زیستی و ساخت تجهیزات دارد قابلیت انجام 1400 وظیفه محاسباتی و سرویس دهی به 1000 کاربر را در طول روز دارد. توسعه نسل جدید این کامپیوترها، Exascale، به طور کامل توسط مرکز بین المللی ابر رایانه ها صورت می گیرد.