13 سپتامبر یعنی روز 256 سال به عنوان روز برنامه نویسان نامیده شده و جشن گرفته می شود. البته در سالهای کبیسه این روز مصادف با 12 سپتامبر است. این روز به عنوان یک روز حرفه ای بین المللی در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها شناخته شده است.

دلیل انتخاب این روز به عنوان روز برنامه نویس نیز مبنایی برنامه نویسانه دارد. 13سپتامبر، دویست و پنجاه و ششمین روز از سال است و عدد 256 بالاترین عدد دودویی می باشد؛ و باتوجه به اینکه عدد 256 ارزش بالایی در بین برنامه نویسان دارد، این روز را در بین 365 روز سال به عنوان روز برنامه نویس نامگذاری کرده اند.

در سال 2007 در ابتدا هفتم ژانویه روز جهانی برنامه نویسی نامیده شد. اما در سال 2009  دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه روز 256م سال را به عنوان روز برنامه‌نویس به رسمیت شناخت.

چرا لوگوی آن به صورت 1111 1111 است؟

اگر دقت کنید با در نظر گرفتن اول ژانویه به عنوان 000000 متوجه می شوید که 111 111 نشان دهنده ارزش 256 است.