این ربات چاپ  شده 3 بعدی به صورت همزمان با مواد جامد و مایع ساخته شده است. دانشمندان کامپیوتر در دانشگاه MIT با استفاده از یک چاپگر 3 بعدی این ربات هیدرولیکی را در یک مرحله ساختند.
این چاپگر قادر به تولید یک ربات کامل است که بتواند بیرون از پرینتر راه برود. زمانی که ربات چاپ می شود تنها به یک باتری و موتور برای راه رفتن نیاز دارد. این روبات شش پا که در 22 ساعت چاپ شد، به لطف پمپ های هیدرولیک که در بدن او چاپ شده اند می تواند راه برود.
پژوهش این تیم در آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم کامپیوتر MIT در ماه می در کنفرانس بین المللی رباتیک و اتوماسیون IEEE در ماه می ارائه خواهد شد.
این تیم برای چاپ مایعات در کنار مواد جامد از یک چاپگر جوهر افشان استفاده کرد. نور UV مواد در نظر گرفته شده را مستحکم تر می کرد، اما بر روی اینکه در فرم مایع باقی بماند تاثیر نداشت.
Hod Lipson یکی از محققان دانشگاه کلمبیا گفت که این کار یک گام مهم در زمینه چاپ سه بعدی پیشرفته محسوب می شود. این پیشرفت با برداشتن بخش های مجهول چاپگر به منظور چاپ سیستم های مجتمع فعال شروع خواهد شد.
این ربات اولین رباتی نیست که با استفاده از چاپ سه بعدی ساخته شده است. قبلا هم پژوهش های  Disney یک سیستم توسعه دادند که به تازه کاران اجازه می دهد ربات هایی را به صورت 3 بعدی چاپ کنند. در پژوهش دیگری در انگلیس هم یک دست مصنوعی با استفاده از چاپ 3 بعدی در کمتر از دو روز تولید شد.