بعد از اعلام اینکه کاربران فیسبوک به زودی می توانند طیف وسیعی از احساسات خود را از طریق شکلک ها بیان کنند، این شرکت به وعده خود عمل کرد و این امکان را برای کاربران فراهم کرد.
بدین ترتیب می توانید دکمه هایی مانند Like و Love و Haha و Wow و Sad یا Angry داشته باشید و برای استفاده از آن ها فقط نیاز به فشردن دکمه مورد نظر دارید.فیسبوک می گوید بعد از بیش از یک سال آزمایش و پژوهش این امکان برای کاربران فراهم شده، و منتظر دیدن واکنش های مردم در این زمینه است.