ماهی ها با اینکه بی گناه و بی ضرر به نظر می رسند، اما مخفیانه در نظم و قانون عملی اختلال به وجود می آورند. این گفته بر اساس تحقیقات گروهی از دانشمندان با نام مستعار cladists است، که از سیستم طبقه بندی علمی گونه ها بر اساس کلادها حمایت می کنند.
یک clade یک اصطلاح فانتزی برای طبقه بندی گونه های مدرنی است که از یک جد مشترک خاص تکامل یافته اند.
برای درک این قضیه درخت خانوادگی خود را تصور کنید: مادربزرگ مادری شما، مادرتان و همه خواهر و برادرهای او، شما و همه خواهر و برادرهایتان، و همه فرزندان خواهر و برادرهایتان یک کلاد را تشکیل می دهید. خانواده پدر شما هم جداگانه یک کلاد محسوب می شوند.

و این جایی است که محققان برای درنظر گرفتن ماهی ها به عنوان یک کلاد با دردسر روبرو می شوند. مشکلات فراوانی از جمله مشکل قرار دادن اندازه یک فیل، یک نهنگ و یک پنگوئن همه در کنار هم وجود دارد.
دلیلش این است که این جانوارن تمام طول زندگی خود را در خارج از آب گذرانده اند. خزندگان، پستانداران، پرندگان وحتی دایناسورها همه آنها از چیزی به وجود آمده اند که بسیار شبیه یک ماهی است و بدین ترتیب تنوع بسیار زیادی در میان آنچه که ما به طور معمول ماهی می نامیم وجود دارد.
در زیر تصویر ساده شده ای از این مشکل را می بینید:

همانطور که می بینید هیچ راهی برای رسم یک کلاد برای آنچه که ماهی ها را در بر بگیرد، وجود ندارد. بنابراین کلادی به نام ماهی وجود ندارد.