در حال حاضر ویرایش ژن برای مبارزه با بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد، اما حالا امیدوارند که ممکن است از این طریق کلا بیماریها را حذف کنند، محققان نشان دادند که امکان از بین بردن دیستروفی عضلات صورت با استفاده از یک تکنیک جدید وجود دارد، CRISPR (Clusters of Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) با جایگزین کردن ژن ناقص و تغییر شرایط آن را از بین میبرند.

با این روش ترکیبی از پروتئین و RNA برای اتصال به ژن فرستاده شده و اصلاح بنیادی روی آن انجام می شود.

این بدان معنا نیست که پزشکان به طور ناگهانی درمان تمام بیماریها را در دست دارند. آنها CRISPR را روی زندگی مردم عادی امتحان نکرده اند، و هیچ تضمینی وجود ندارد که با هر شرایط ژنتیکی کار کند. همچنین آزمایشات اولیه 50 درصد موثر بودن روش را اثبات کرده است. هرچند اگر بازسازی ژن در این زمینه مفید باشد، می تواند تغییرات بزرگی در زمینه پزشکی به همراه داشته باشد. پزشکان میتوانند دلایل ریشه ایی بیماریهای ژنتیکی را بجای مقابله با علائم آن درمان کنند، و یا احتمالا آنرا کامل از بین ببرند و یا حداقل آنرا قابل تحمل کنند.