بیماری برای همه افراد ناخوشایند است، اما اقدامات پیشگیرانه زیاد و ساده ای وجود دارند که می توانید برای جلوگیری از بیماری انجام دهید، مانند شستن دست ها. اخیرا یک مطالعه جدید در دانشگاه کمبریج واقعیتی عجیب و جالب در مورد عفونت های ویروسی کشف کرده: ویروس ها در صبح بسیار موفق تر هستند.

مدت زمانی طول می کشد تا ویروس ها وارد بدن شوند و سپس درون سلول های زنده انتشار و تکرار شوند. بسته به اینکه چگونه بیمار می شوید بدن برای رها شدن از دست بیماری مبارزه می کند. آنچه تیم تحقیقاتی کمبریج دریافت که میزان آلودگی بدن انسان توسط ویروس ها در صبح 10 بسیار بیشتر است.

دلیل این کار این است که ساعت داخلی بدن(ریتم شبانه روزی) و نحوه کار سلول های بدن در طول روز تغییر می یابد. اما در طول صبح ویروس ها به راحتی وارد سلول ها می شوند، آنها را آلوده می کنند و با استفاده از منابع موجود گسترش می یابند. با این حال، در اواخر روز بدن کندتر کار می کند، سلول ها فعال نیستند، و ویروس ها سخت تر آن را آلوده می کنند و رشد می کنند و در نتیجه عفونت آن بسیار کمتر است. این مطالعه همچنین نشان داد تغییر در ساعت زیستی بدن که می‌تواند ناشی از کار کردن در شیفت شب باشد، آسیب‌پذیری را در برابر ویروس‌ها افزایش می‌دهد.

پروفسور Akhilesh Reddy سرپرست این تیم، معتقد است می توان از آن برای کمک به کنترل شیوع بیماری ها در آینده استفاده کند. علاوه بر این می توان درمان افراد را اولویت بندی کرد. برای مثال افرادی که به صورت شیفتی کار می کنند به دلیل اختلال در ساعت بدن باید هر ساله واکسن آنفلوانزا را استفاده کنند.  

شما هم می توانید با رعایت نکات احتیاطی بیشتر در صبح و اجتناب از تماس با افراد بیمار قبل از نهار خود را بیشتر در برابر بیماری ها محافظت کنید.