همه می دانیم که برای ساخت یک خانه درختی به طور معمول نیاز به میخ و پیچ، چکش و تخته چوب ها داریم.
اما Penda، یکی از شرکت های معماری در پکن، یک خانه درختی طراحی کرده که از هیچکدام از این مواد در آن استفاده نکرده و تنها از طناب و میله های بامبو برای ساخت آن بهره برده است.
این طراحی مفهومی اخیرا مقام دوم را در مسابقه معماری 2016A'Design بدست آورد.
Penda هنوز این خانه درختی را نساخته است، اما یک مدل کوچک از این سیستم بامبو ماژولار در سال 2015 ساخته است. از آنجایی که لایه هایی از بامبو در بالای هر یک از پشته های دیگر خانه درختی قرار خواهد گرفت، این طراحی Rising Canes نامید شده است.
این تیم امیدوار است تا سال 2023یک مدل بزرگتر از این خانه در خارج از پکن بسازد که تقریبا 20000 نفر بتوانند در آن زندگی کنند.
در این خانه درختی از بامبو محلی و بازیافتی استفاده خواهد شد که اثرات زیست محیطی زیادی ندارد.

در این ساختمان میله های بامبو به جای میخ با استفاده از طناب به هم متصل می شوند و تا پایه های ساختمان را به وجود بیاورند. هر هشت میله یک گره را تشکیل می دهند. یک گره دنباله ای است که برای ساخت دیوارهایی از بامبو در هم آمیخته استفاده می شود.

طبقه ها از میله های جانبی ساخته شده اند که به صورت ماژولار هستند، یعنی لایه های جدید می توانند خارج از خانه ساخته شده و پس از آن به ساختار اصلی اضافه شوند.

وقتی همه لایه های بامبو به آن اضافه شوند، این خانه درختی بیشتر به شکل یک مجتمع آپارتمانی درمی آید.

این خانه درختی دارای خوابگاه های کوچکی برای خانواده ها است و هر خانه حدود 13 فوت ارتفاع دارد.

گیاهان محلی نیز می توانند بر روی ساختار خانه رشد کنند.

همانطور که می دانید در خانه های درختی گیاهان به طور طبیعی بر روی آن رشد می کنند. گیاه های بامبو استفاده شده مانند یک جنگل بامبو سرسبز در اطراف ساختمان به چشم می آیند.

احساس فرار از زندگی شهری و زندگی در یک مکان سرسبز ایده اصلی پشت این طراحی بود.

حدود 20 خانواده قادر خواهند بود در اولین ساختمانی که قرار است در سالهای آینده ساخته شود زندگی کنند. تا سال 2023 این تیم قصد داد ساختار این مجتمع را به 250 هکتار افزایش دهد.
هر چه لایه های بیشتری از دیوارها و سقف های بامبو اضافه شود، این ساختار از یک خانه درختی شبیه به یک شهر درختی می شود.