زمانی دره سیلیکون قصد پرورش تکشاخ ها را داشت. مراکز سرمایه گذاری فن آوری، پول زیادی به ارزش حداقل یک میلیارد دلار را در استارتاپ هایی سرمایه گذاری کردند که هرچهار روز یکبار یک تکشاخ به دنیا بیاید. شرکت های تک شاخ یا Unicorn به شرکت های با ارزش بالای یک میلیارد دلار گفته می شود.

اما در حال حاضر رونق این تکشاخ های اساطیری در حال تمام شدن است.

با توجه به گزارش منتشر شده KPMG و CB Insights پس از این سرمایه گذاران، شروع به سرمایه گذاری برای راه اندازهای فن آوری در طول سه ماه اول سال کردند. بودجه آن با 8 درصد کاهش به 25.5 میلیارد رسید، و باعث گسترش کاهش شیب دار شد که در سه ماهه قبل از آن آغاز شده بود. البته هیچ شواهدی وجود ندارد که به زودی این وضعیت تغییر نکند.

Kerry Wu یکی از تحلیلگران CB Insights می گوید: پیش بینی های زیادی وجود دارد. این در داده ها منعکس شده است.

در زیر واقعیت های از این گزارش را بیان می کنیم:

در طول سه ماه اول سال تنها یک تک شاخ جدید در شمال امریکا ساخته شد. روند مشابهی هم در آسیا وجود داشت، که در آن تعداد تک شاخ های جدید به 3 نصف شده بود.
برخی از استارتاپ ها هنوز در حال رشد هستند

MagicLeap، توسعه دهنده واقعیت افزوده مخفی، تا 74 میلیون افزایش یافت. شرکت بیمه Oscar Health و تکشاخ Flatiron Health، که هر دو استارتاپ های مرتبط با پزشکی هستند، جمعا تا 600 میلیون دلار برآورد شدند.

غول های اقتصادی Uber و Lyft را هم فراموش نکنید که به ترتیب 200 میلیون و 1 میلیارد دلار سرمایه رسیدند.
کمک های مالی سرد آمریکا

تعداد کل معاملات سرمایه گذاری در سه ماهه اول سال نسبت به سه ماهه قبل 15 درصد کاهش یافت. این رکود، که حجم معاملات را تا 2 درصد کاهش داد، نشان می دهد که سرمایه گذاران به طور کلی مشتاق نیستند.

با این حال بودجه کل، با 6 درصد افزایش به 14.8 میلیارد دلار رسید. اما این تقریبا 30 درصد کمتر از سه ماهه قبل بود.

استارتاپ های کالیفرنیا، خانه دره سیلیکون، هم موفق به خیره کردن سرمایه گذاران نشدند. کمک های مالی از 6.9 میلیارد دلار به 6.8 میلیارد دلار سقوط پیدا کرد که تقریبا نصف 12.2 میلیارد دلار در ماه سپتامبر بود.

Chris Thornberg ، شریک و بنیانگذار در Beacon Economics، می گوید بودجه گذاری استارتاپ ها ممکن است آهسته صورت بگیرد، اما این یک مشکل بزرگ نیست، زیرا سود شرکت ها و هزینه های مصرف کننده در سطح خوبی قرار دارد. دره سیلیکون باید خوب و با ثبات ادامه دهد. تنها چیزی که این اعداد می گویند این است که بازارهای مالی به برخی دلایل ترسو هستند.

با این حال، آخرین اطلاعات تنها نشان می دهد اقتصاد فن آوری پس از سال ها رشد کاهش یافته است. حتی بخش های غالب هم این فشار را احساس کرده اند و حتی کمپانی تحویل غذا Bay Area و Sidecar رقیب Uber در سال گذشته تعطیل شدند.