امروز تولد 18 سالگی گوگل است و روزی است که توسط لری پیج و سرجی برین راه اندازی شد. به این مناسبت، در این مطلب برخی حقایق جالب در مورد این شرکت را آورده ایم:

28 واژه

بنیانگذاران گوگل سرجی برین و لری پیج هنوز هم ترجیح می دهند صفحه اصلی گوگل ساده باشد و از 28 کلمه تجاوز نکند.

گوگل عاشق سگ هاست

گوگل هنوز هم با کمپانی سگ Yoshka کار می کند. این کمپانی Urs Holzle، مدیران ارشد را در Googleplex اسکورت می کند.

گوگل عاشق غذاست

بنیانگذاران گوگل می گوید که هیچ کدام از کارکنان گوگل نباید بیش از 100 فوت از آشپزخانه های کوچک دارای تنقلات و مواد غذایی دور باشند.

گوگل بزها را دوست دارد

گوگل بزهایی را از یک شرکت به نام Grazing کالیفرنیا برای چمن زنی و برداشتن علف های هرز در محوطه کمپانی اجاره کرد. استفاده از این 200 بز در راستای حفاظت از محیط زیست بود.

گوگل جنگ ستارگان را دوست دارد

صفحه اصلی گوگل می تواند در زبان Klingon( از پیشتازان فضا) مشاهده شود، در مواردی بیگانگان به جهان حمله می کنند و به گوگل برای پیمایش از طری موقعیت هایی در https://www.google.com/webhp?hl=xx-klingon نیاز دارند.

گوگل دایناسورها، لگو و فلامینگو را دوست دارد

در Google HQ یک اسکلت T-Rex با نام مستعار Stan بعد از دایناسور واقعی وجود دارد. همچنین یک ماکت به مقیاس SpaceShipOne، مدل های با تم اندروید، فلامینگو صورتی، یک مرد لگو بزرگ، جعبه گوشی های رنگی گوگل وجود دارد.

اولین توییت

اولین توییت گوگل در فوریه 2009 بود: "من 01100110 01100101 01100101 01101100 01101001 01101110 01100111 00100000 01101100 01110101 01100011 01101011 01111001 00001010 هستم". "باینری بدین معنی است". " من احساس خوش شانسی می کنم".

I am feeling Lucky

به ندرت کاربران این دکمه را در صفحه گوگل فشار می دهند اما بررسی  ها نشان می دهد که کاربران دوست دارند این دکمه در صفحه اصلی باشد.

اولین doodle گوگل

اولین doodle گوگل نماد سوزاندن مرد بود. بنیانگذاران گوگل در سال 1998 به جشنواره " سوزاندن مرد" رفته و این doodle را به لوگوی گوگل اضافه کردند.

elgooG، جستجوی رو به عقب

elgooG معکوس واژه گوگل است و می توانید جستجوهای رو به عقب را در http://elgoog.im انجام دهید.

چه زمانی تولد گوگل است؟

گوگل همیشه در مورد روز تولد خود سردرگم است و تاریخ دقیق آن را نمی داند.