حجم داده هایی که نیاز به ذخیره سازی دارند دائما در حال زیاد شدن است، و روش های کنونی ذخیره سازی دیجیتالی داده ها پاسخگوی آن نیست. برای غلبه بر این مشکل، مایکروسافت اعلام کرده که بر روی یک روش برای ذخیره سازی داده ها در رشته های DNA کار می کند.

در راستای این تلاش ها، مایکروسافت با یک استارتاپ بیوتکنولوژی مستقر در سان فرانسیسکو به نام Twist برای ایجاد ده میلیون رشته الیگونوکلئوتیدهای طولانی همکاری کرده است.

مایکروسافت روش DNA را به عنوان یک روش برای ذخیره سازی امن و طولانی مدت داده ها معرفی کرده است. در نتیجه این همکاری، مایکروسافت داده ها را به عنوان یک دنباله دیجیتال Twist می دهد، و این  استارتاپ علوم زیستی با استفاده از زیست شناسی مصنوعی آن را به شکل فیزیکی تبدیل می کند. بعد از این، DNA را برای اقدامات بیشتر به مایکروسافت انتقال می دهد.

بر اساس آخرین گزارش ها، یک گرم از زنجیره طولانی DNA می تواند یک میلیارد ترابایت یعنی یک زتابایت داده را ذخیره کند.

Doug Carmean از بخش تحقیقاتی مایکروسافت می گوید: از آنجایی که داده های دیجیتالی ما به صورت نمایی افزایش می یابند، ما نیاز به روش های جدید برای ذخیره سازی امن و طولانی مدت داده ها داریم.
چگونه داده ها در مولکول DNA ذخیره می شوند؟

می دانیم که مولکول DNA از 4 پایه ساخته شده است: آدنین (A)، تیمین (T)، گوانین (G) و سیتوزین (C).

ترکیب های مختلف این 4 بلوک در زنجیره DNA نمایان است و اطلاعات بیولوژیکی را به صورت رمزی در می آورند. برای ذخیره داده ها در یک رشته DNA، محققان صفر و یک های فایل دیجیتال را با استفاده از ترکیبی از این چهار بلوک تبدیل می کنند.

مشکل بزرگ ذخیره سازی DNA نوشتن داده ها و سپس خواندن آنهاست. در طول سال گذشته، این روند تکنولوژیکی ارزان تر شده است. با تحقیق و توسعه بیشتر، اگر این تکنولوژی به اندازه کافی ارزان ساخته شود، ذخیره سازی DNA می تواند به عنوان یک روش طولانی مدت برای ذخیره سازی داده ها دربیاید.