قوانین باروری انگلیس اجازه آزمایش تکنولوژی تغییر ژن در جنین انسان را به دانشمندان داد.

با اینکه این تصمیم بسیار جنجالی بود، اما سازمان باروری و جنین شناسی مجوز تغییر DNA انسان در جنین را به دانشمندان تصویب کرد.

درحالی که به نظر می رسد این پژوهش، سنگ فرش راه برای نوزادان اصلاح ژنتیک شده است، اما این پروژه در حال حاضر برای درک چگونگی شکل گیری سلول ها در مراحل اولیه زندگی انسان استفاده می شود.

این پژوهش به دانشمندان برای پیشرفت علم باروری، سقط جنین و چگونگی انتقال بیماری های ارثی کمک زیادی خواهد کرد.

نگرانی های اخلاقی بزرگ

بدیهی است که تکنیک اصلاح ژن بر روی جنین اهدایی برخی نگرانی های اخلاقی بزرگ را به دنبال دارد.

اگرچه HFEA مجوز این کار را صادر کرده است، اما این تیم تحقیقاتی نیاز به کسب اجازه از هیئت مدیره اخلاقی دارد و به هیچ عنوان قصد انتقال این جنین اصلاح ژنتیک شده به زنان پس از تکمیل تحقیقات وجود ندارد.

این تحقیق توسط تیمی از موسسه Francis Crick با رهبری دکتر Kathy Niakan در حال انجام است.

مدیر این موسسه Paul Nurse گفته است:"من خوشحالم که HFEA برنامه دکتر Niakanرا تایید کرده است. پژوهش پیشنهادی دکتر Niakanبرای توسعه یک جنین سالم مهم است و با نگاه کردن به نخستین مرحله مهم توسعه انسان، یعنی هفت روز اول، درک ما از میزان موفقیت IVF افزایش می دهد."