در اوایل سال جاری، هنرمندان مستقر در هلند با نام Super A و Collin van der Sluijs تیمی برای ساخت یک دیوار بلند خیره کننده 137 فوتی در کنار یک ساختمان در برلین تشکیل دادند. این هنرمندان از طریق جنبش شهری فعال با نام Urban Nation به این پروژه دعوت شدند. این دیوار بزرگ Starling نام گرفته و یک نقاشی دیواری از یک پرنده عظیم آبی و بنفش رنگ با پرهای فراوان بر روی آن کشیده شده است. اما هنگامی که از نزدیک به آن نگاه کنید احساس می کنید که پرهای پرنده پوشیده شده از جواهرات و سنگ های قیمتی است. در زیر تصاویری از این دیوار زیبا را می بینیم: