بیشتر افراد قبل از اینکه علائم بیماری شروع شود، متوجه نمی شوند که با باکتری اشریشیا کلی یا به اختصار E. coli آلوده شده اند. به همین دلیل گروهی از دانشمندان دانشگاه ایالتی واشنگتن در حال ساخت یک بیوسنسور دستی هستند، که حتی وجود مقادیر بسیار کمی از پاتوژن در موادغذایی را نشان می دهد. این بیونسورها بر نانوذراتی به شکل گل تکیه دارند. این نانوذرات می توانند آنزیم های باکتری را به دام بیندازند و آنها را تقویت کنند تا با یک نوار PH ساده قابل شناسایی باشند. با توجه به گفته های Yuehe Lin یکی از اعضای این گروه، آنها در واقع یک بیوسنسور ساده شبیه به نوار تست بارداری ساخته اند که هر کسی می تواند از آن استفاده کند.

البته این کار باعث متوقف کردن باکتری ها نمی شود. این تیم به طور فعال بر روی گسترش قابلیت های این بیوسنسور کار می کنند و در حال تعویض قطعات ذره برای تشخیص پاتوژن های دیگر مانند سالمونلا هستند. محققان همچنین در حال تلاش های بیشتر برای ساخته نسخه جدیدی هستند که بتواند بیماری های مختلف مانند سرطان را تشخیص دهد.